EC Consultancy Bedrijfsadvisering

Over EC-Consultancy

EC-Consultancy is gefundeerd op de jarenlange ervaring van Onno Eijkelboom. Hij is deskundig op financieel en juridisch vlak binnen kleine en grotere MKB-bedrijven. De adviseurs van EC-Consultancy zijn zelf actief als aandeelhouder of bestuurder in uiteenlopende MKB-ondernemingen. Hun kennis en ervaring is daardoor gestoeld op de praktijk. Zij begrijpen de ondernemer en spreken hun taal.

Profielschets

Met adviseurs en ondersteuners, vormen wij een compact, slagvaardig team, dat met een efficiënte aanpak ondernemers bijstaat. Daarnaast heeft EC-Consultancy een zorgvuldig opgebouwd netwerk binnen de financiële wereld en de juridische sector. EC-Consultancy werkt in opdracht van ondernemers of in het verlengde van banken en accountants.

Door haar expertise op het vlak van financiële vraagstukken, investeringen, acquisities en faillissementen, bestrijkt EC-Consultancy het gehele spectrum van financiële dienstverlening. De adviseurs richten zich op het:

  • Adviseren van de ondernemer om de kansen voor de onderneming te benutten
  • Helpen van ondernemers wiens onderneming lastige tijden doormaakt.

De uitdagingen die de ondernemer in zijn praktijk tegenkomt zijn vaak dusdanig, dat een adviseur aan een half woord genoeg moet hebben. Samen snel schakelen en de juiste stappen zetten. Vindt u ons profiel interessant genoeg voor een nadere kennismaking?

Werkwijze

EC-Consultancy is een netwerkorganisatie. Met een compact team van adviseurs en ondersteuners staan wij ondernemers bij in het aangaan van uitdagingen, bij vooruitgang of bij problemen. Onze werkwijze is altijd gestoeld op een gedegen plan van aanpak. Vervolgens komen wij met concrete oplossingen, die wij samen met de ondernemer en netwerkpartners uitvoeren.

Zo treden wij bijvoorbeeld op als woordvoerder bij het overleg met banken, leveranciers, crediteuren, debiteuren en de fiscus. Maar ook de interne organisatie van een onderneming nemen wij onder de loep. Onze adviseurs begeleiden ondernemers, of fungeren als interim-manager om oplossingen in kaart te brengen en uit te voeren.

De ondernemer wordt altijd nauw bij het gehele proces betrokken, maar onze adviseurs zorgen ervoor dat u de handen vrijhoudt om u te kunnen blijven richten op uw kerntaken. Zelf beschikken we over een ervaren, slagvaardig team. Onze werkwijze is pragmatisch en efficient. Veelal kunnen we dan ook vooraf aangeven binnen welke tijd en kosten wij ons werk voor u kunnen doen. Meer weten?

Onno Eijkelboom
EC-Consultancy Adviseur Onno Eijkelboom

Onno is oprichter en partner van EC-Consultancy . Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het bijstaan van bedrijven en ondernemers die in de financiële problemen dreigen te komen of daar al in zijn geraakt. Onno is een gedreven adviseur met een hart voor het MKB. Hij richt zich binnen EC-Consultancy vooral op financiële herstructurering, overnames, bedrijfsadvies, het begeleiden van ondernemers bij faillissementen en het realiseren van een doorstarts. Onno is lid van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs en maakt deel uit van de netwerkorganisatie Geeft Goede Raad.

 

Over EC-Consultancy

Nieuws en blog

Contact

EC Consultancy
Bilderdijklaan 118
3723 DG Bilthoven

Postadres:
Postbus 37
3720 AA Bilthoven

Tel.: 030 2661205
Fax: 030 2610945
Email: info@ec-consultancy.nl